2h 2ekologiczna
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.angielski-1/2 KO 217
j.angielski-2/2 av 201
j.angielski-1/2 KO 217
j.angielski-2/2 av 201
u_hist.i sp. JK 232   j.polski WM 119
2 8:55- 9:40 j.angielski-1/2 KO 217
j.angielski-2/2 av 201
j.angielski-1/2 KO 217
j.angielski-2/2 av 201
matematyka #M2d fakultety #FA j.polski WM 119
3 9:50-10:35 j.polski WM 119 u_przyroda #prz 117 j.angielski-1/2 KO 217
j.angielski-2/2 av 201
j.polski WM 119 wf #WF6
4 10:45-11:30 fakultety #FA fakultety #FA fakultety #FA u_hist.i sp. JK 232 wf #WF6
5 11:50-12:35 matematyka #M2d j.polski WM 119 fakultety #FA matematyka #M2d j.obcy-inny #2DH
6 13:05-13:50 j.obcy-inny #2DH wf #WF6 e_ekolog AK 117 matematyka #M2d j.angielski-1/2 KO 217
j.angielski-2/2 av 201
7 13:55-14:40 WERBS u_hist.i sp. JK 232 j.angielski-1/2 KO 217
j.angielski-2/2 av 201
e_ekolog AK 117 u_przyroda #prz 117
8 14:45-15:30 WERBS   godz.wych WJ 201   u_przyroda #prz 117
9 15:35-16:20     etyka #ET2 120 religia #R2B 114  
10. 16:25-17:10       religia #R2B 114  
Drukuj plan
wygenerowano 27.02.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum