2c 2lingwistyczna
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.angielski-1/2 Kg 006
j.angielski-2/2 ŚM G209
j.angielski-1/2 Kg 006
j.angielski-2/2 ŚM G209
  u_przyroda #prz 117 u_przyroda #prz 117
2 8:55- 9:40 j.angielski-1/2 Kg 006
j.angielski-2/2 ŚM G209
j.angielski-1/2 Kg 006
j.angielski-2/2 ŚM G209
fakultety-2/2 #FA fakultety-2/2 #FA wf #WF5
3 9:50-10:35 j.polski-1/2 ST 120
j.polski-2/2 CJ 112
j.polski-1/2 ST 116
j.polski-2/2 CJ 112
j.polski-1/2 ST 109
fakultety-2/2 #FA
j.polski-1/2 ST 101
fakultety-2/2 #FA
wf #WF5
4 10:45-11:30 j.polski-1/2 ST 119
fakultety-2/2 #FA
j.polski-1/2 ST 116
j.polski-2/2 CJ 112
j.angielski-1/2 Kg 006
j.angielski-2/2 ŚM G209
j.polski-1/2 ST 101
j.polski-2/2 CJ 112
j.angielski-1/2 Kg 006
j.angielski-2/2 ŚM G209
5 11:50-12:35 j.obcy-inny #2AC matematyka #M2a j.obcy-inny #2AC j.obcy-inny #2AC godz.wych Kg 119
6 13:05-13:50 wf #WF5 u_hist.i sp.-1/2 ER G205 u_hist.i sp.-1/2 ER 109 matematyka #M2a matematyka #M2a
7 13:55-14:40 j.polski-1/2 ST 119
j.polski-2/2 CJ 112
u_hist.i sp.-1/2 ER G205 j.angielski-1/2 Kg 006
j.angielski-2/2 ŚM G209
matematyka #M2a Religia 119/ Etyka 120
8 14:45-15:30     u_przyroda #prz 117 WERPS religia #R2B 119
9 15:35-16:20       WERPS  
Obowiązuje od: 21.05.2018
Drukuj plan
wygenerowano 21.05.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum