2c 2lingwistyczna
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.angielski-1/2 Kg 006
j.angielski-2/2 Sw G209
j.angielski-1/2 Kg 006
j.angielski-2/2 Sw G209
j.angielski-1/2 Kg 006
j.angielski-2/2 Sw G209
j.polski-1/2 ST 117
j.polski-2/2 CJ 112
j.polski-1/2 ST 209
2 8:55- 9:40 matematyka #M2a j.angielski-1/2 Kg 006
j.angielski-2/2 Sw G209
j.angielski-1/2 Kg 006
j.angielski-2/2 Sw G209
fakultety-2/2 #FA j.polski-1/2 ST 209
j.polski-2/2 CJ 112
3 9:50-10:35 matematyka #M2a u_przyroda #prz 117 j.polski-1/2 ST G209
j.polski-2/2 CJ 112
wf #WF5 j.polski-1/2 ST 209
j.polski-2/2 CJ 112
4 10:45-11:30 fakultety-2/2 #FA fakultety-2/2 #FA j.polski-1/2 ST G209
fakultety-2/2 #FA
wf #WF5 u_hist.i sp. RU G205
5 11:50-12:35 j.obcy-inny #2AC u_hist.i sp. RU G205 fakultety-2/2 #FA godz.wych Kg 205 j.angielski-1/2 Kg 006
j.angielski-2/2 Sw G209
6 13:05-13:50 j.polski-1/2 ST 217 matematyka #M2a j.obcy-inny #2AC j.polski-1/2 ST 119
j.polski-2/2 CJ 112
u_hist.i sp. RU G205
7 13:55-14:40 WERBS matematyka #M2a j.angielski-1/2 Kg 006
j.angielski-2/2 Sw G209
j.obcy-inny #2AC u_przyroda #prz 117
8 14:45-15:30 WERBS   wf #WF5   u_przyroda #prz 117
9 15:35-16:20     etyka #ET2 120 religia #R2B 114  
10. 16:25-17:10       religia #R2B 114  
Drukuj plan
wygenerowano 27.02.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum