2d 2artystyczna
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.polski CJ 112 u_hist.i sp. DD 229 j.polski CJ 112 filozofia FP 112 alt_met_kom #TPS 229
2 8:55- 9:40 j.angielski-2/2 #2AD j.angielski-2/2 #2AD j.polski CJ 112 fakultety #f2 alt_met_kom #TPS 229
3 9:50-10:35 j.polski CJ 112 matematyka GR G212 wf-1/2 CT 1 WF
wf-2/2 ZK 2wf
u_przyroda KA 117 wf-1/2 CT 3wf
wf-2/2 ZK 4wf
4 10:45-11:30 godz.wych SM 101 matematyka GR G212 j.angielski-2/2 #2AD u_przyroda KW 205 j.obcy-inny #JO1
5 11:50-12:35 u_hist.i sp. DD 229 fakultety #f2 u_przyroda KW 205 matematyka GR G212 j.polski CJ 101
6 13:05-13:50 j.obcy-inny #JO1 fakultety #f2 fakultety #f2 j.polski CJ 112 j.polski CJ 112
7 14:00-14:45 matematyka GR G212 wf-1/2 CT 5wf
wf-2/2 ZK 6wf
fakultety #f2 j.polski CJ 112 u_przyroda KW 205
8 14:55-15:40 WERBS   religia #2RA 109    
9 15:50-16:35 WERBS   religia #2RA 109    
Obowiązuje od: 15.02.2019
Drukuj plan
wygenerowano 09.04.2019
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum